Adrian Constantinescu

Mentor și pelegrin spiritual, Adrian și-a dedicat existența pentru a împărtăși cunoaștere și îndrumare tuturor celor ce aspiră la o viață mai conștientă, mai fertilă și mai acordată la legile universului. A făcut cei dintâi pași conștienți pe calea spirituală la începutul anilor 90, când a primit primele lecții de pranayama și hatha yoga de la fosta cântăreață de operă româncă, Nineta Crainici. Pentru Adrian, doamna Crainici a constituit un puternic model de smerenie și modestie, dublate de o cunoaștere profundă a esenței umane. Modelul ei moral l-a impactat profund și de atunci înainte a ajuns să-i servească drept sistem de referință pentru întreaga viață. În continuare, următoarea decadă a folosit-o cu predilecție pentru a studia inforenergetica, radiestezia și terapiile bioenergetice.

Arhitect și urbanist de profesie, Adrian a fost captivat dintotdeauna de geometrie descriptivă, formă și culoare. Descoperirea geometriei sacre a marcat o nouă etapă în evoluția sa, încununată de întâlnirea cu următorul său mentor, Drunvalo Melchizedek. Un titan al spiritualității contemporane și autor al prestigioasei lucrări de geometrie sacră, Floarea Vieții, Drunvalo l-a acreditat pe Adrian ca profesor în cadrul School of Remembering (fondată în iulie 2011). În paralel, Adrian s-a instruit în respirație conștientă și rebirthing cu Dan Brule, unul dintre cei mai prestigioși maeștrii ai zilelor noastre în acest domeniu. De la întîlnirea cu Dan, arta respirației a devenit unul dintre principalele instrumentele de autocunoaștere și autodepășire pe care le-a folosit în viața personală și pe care le-a aplicat cu succes ca instructor în sesiunile individuale și de grup.

Pentru Adrian, în ultimii ani, o prezență marcantă și prolifică în domeniul cunoașterii a constituit-o Daniel Mitel, pe cei doi legându-i în continuare o vie și frumoasă prietenie. Cu Daniel, a parcurs inițierile în Kriya Yoga, Imageria Inimii și diverse meditații de accesare a Spațiului Sacru și al Micului Spațiu al Inimii.
Alte nume de referință care, cronologic, au jalonat calea sa spirituală, au fost Andrew Fretwell și Richard Rudd. De la Andrew Fretwell, instructor senior în sistemul universal al maestrului Mantak Chia, Adrian a primit inițierea și certificarea pentru practicarea și predarea metodei Original Feeling Touch (Atingerea Senzației Originare). Această metodă, specifică pentru vindecarea corpului emoțional, a fost rafinată de Andrew din tehnica masajului terapeutic abdominal chinezesc Chi Nei Tsang.
Sistemul Căii de Aur al Cheilor Genelor, corelat cu astrologia, human design și I Ching, întemeiat de misiticul și poetul britanic Richard Rudd, reprezintă cea mai recentă formă de cunoaștere pe care Adrian a început să o practice și să o împărtășească din 2014.

De-a lungul călătoriei sale prin lume, Adrian caută să aducă în conștiența oamenilor modul în care armonizarea cu tiparele invizibile ce stau la temelia vieții ne influențează ADN-ul, sănătatea, familiile, relațiile și prosperitatea. Prin acumularea și corelarea informațiilor venite din diferite tradiții și sisteme de cunoaștere autentice, unul dintre scopurile sale cele mai înalte este de a pune la îndemâna oamenilor pârghii concrete și durabile pentru a înțelege ce înseamnă să trăiești în inimă și cum să-ți construiești de aici o viață mai conștientă, mai împlinitoare și mai acordată la voința divină. Cercetarea pe care o întreprinde și pe care o împărtășește, potrivit principiilor universului holografic, depășește sfera dezvoltării individuale și se extinde asupra mediului familial, comunitar, social și de afaceri. Nicio formă de viață sau de fertilitate, începând de la multiplicarea celulară și până la multiplicarea afacerilor, nu iese în afara legilor fractale ale universului care, în zilele noastre, evoluează spre dobândirea unității și a conștiinței de grup a rasei umane.

Acreditări:
– School of Remembering (Awakening the Illuminated Heart – Drunvalo Melchizedek);
– Breath Mastery (Consciouss Breathing and Rebirthing – Dan Brule);
– Original Feeling Touch (Andrew Fretwell);
– The School of the Heart (Heart Imagery and Journeys into the Heart – Daniel Mitel);
– Gene Keys (Ambassador’s Program – Richard Rudd);
– HeartMath Institute (Licensed Coach)
– Formator, Consilier pentru dezvoltare personală
up